Trang chủ Thủ tục hành chính Giới thiệu
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Thông tin

 
Lĩnh vực: Kinh doanh buôn bán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện. - Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: 27 ngày
Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các bước

 

- Thương nhân, kinh doanh thực phẩm bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,  nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương.

Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền hủy hồ sơ.

- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp Giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

 

-  Trường hợp cấp lần đầu 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

       

Căn cứ pháp lý

 

- Luật An toàn thực phẩm;

           - Nghị định số 38//2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

          - Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Công Thương Quy định về cấp thu hồi, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 149/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mẫu HS