Trang chủ Thủ tục hành chính Giới thiệu
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Thông tin

 
Lĩnh vực: Kinh doanh buôn bán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện. - Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: * Đối với trường hợp cấp mới. + Địa bàn thành phố, thị xã: - Mức thu phí thẩm định là 1.200.000 đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp Giấy phép là 200.000đ/giấy. + Địa bàn các huyện: - Mức thu phí thẩm định là 600.000 đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp Giấy phép là 100.000 đ/giấy.
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Các bước

 

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp Giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

 

* Thành phần hồ sơ gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (theo Mẫu tại Phụ lục 29) .

- Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

- Bản cam kết do doanh nghiệp tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

- Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sa

Căn cứ pháp lý

 

           - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

           - Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Mẫu HS