Trang chủ Thủ tục hành chính Giới thiệu
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Thông tin

 
Lĩnh vực: Kinh doanh buôn bán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện. Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Lệ phí: * Đối với trường hợp cấp mới. + Địa bàn thành phố, thị xã: - Mức thu phí thẩm định doanh nghiệp là 1.200.000 đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 200.000đ/giấy. + Địa bàn các huyện: - Mức thu phí thẩm định doanh nghiệp là 600.000 đ/điểm kinh doanh; - Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận là 100.000 đ/giấy.
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Các bước

 

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

 

hồ sơ

Căn cứ pháp lý

 
Căn cứ quyết định 

Mẫu HS