Trang chủ Thủ tục hành chính Giới thiệu
Hướng dẫn sử dụng
Đối với việc tra cứu các mẫu hồ sơ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng "Tra cứu toàn bộ các thủ tục hành chính (bên dưới)
Bước 2: Lựa chọn thủ tục muốn tra cứu

Đối với việc khai hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Đăng ký tài khoản (Nhấn vào đây để đăng ký)
Bước 2: Lựa chọn dịch vụ muốn thực hiện (bên trái)
Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã có
Bước 4: Dự thảo và gửi đơn xin phép theo hướng dẫn
Bước 5: Xem thông tin phản hồi và nhận giấy phép

na
Mã hồ sơ:
Nhấn vào đây để tải hướng dấn sử dụng
na