Trang chủ Thủ tục hành chính Giới thiệu
CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh
Hướng dẫn sử dụng
Đối với việc tra cứu các mẫu hồ sơ

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng "Tra cứu toàn bộ các thủ tục hành chính (bên dưới)
Bước 2: Lựa chọn thủ tục muốn tra cứu

Đối với việc khai hồ sơ trực tuyến

Bước 1: Đăng ký tài khoản (Nhấn vào đây để đăng ký)
Bước 2: Lựa chọn dịch vụ muốn thực hiện (bên trái)
Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản đã có
Bước 4: Dự thảo và gửi đơn xin phép theo hướng dẫn
Bước 5: Xem thông tin phản hồi và nhận giấy phép

Hồ sơ đã giải quyết
Sở Công thương đã giải quyết
80%
Hồ sơ đúng hạn
Hs giải quyết: 12
Tổng hs:15
Cập nhật lúc: 18/1/2018 5:3:40
na
na
na
Mã hồ sơ:
Các hồ sơ đang xử lý: